Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


14 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


34 700:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Social Media Annons

När du målgruppsinriktat vill nå passivt arbetssökande. 

Detta ingår:

  • Platsannons på Facebook och Linked:In
  • Målgruppsanpassad annonsering 
  • Spridning i Roi Rekryterings nätverk

9 900:-

Vill du använda Search/Headhunting istället? Läs mer här

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

HRFORUM i maj: Inkludering ökar kreativitet och trivsel och bidrar dessutom till ett roligare arbetsliv!

På HRFORUM i maj föreläste Verenice Bengtsson, jurist och chefskoordinator på MINE. Sedan 2003 har MINE arbetat med att öka mångfald och inkludering i arbetslivet. De håller bland annat utbildningar, driver mentorskapsprogrammet ”Be a friend of MINE” och det ESF-finansierade projektet Samspelet vars mål är att skapa en öppnare arbetsmarknad för utrikesfödda arbetssökande.

 

Många skäl till att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor

Verenice Bengtsson pratade kring skillnaden mellan integration och inkludering och om implementering av EU-direktiv som innebär att större företag ska redogöra för icke-finansiell information inom miljö, korruption, sociala förhållanden, personal och respekt för mänskliga rättigheter. – Det finns många goda skäl till varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med mångfalds- och inkluderingsfrågor. Forskning visar att personalomsättningen minskar och att organisationer som arbetar aktivt med dessa frågor är mer kreativa, innovativa och attraktiva, säger Verenice. 

Vi höll en timslång workshop kring varför arbetsgivare bör arbeta aktivt med inkluderings- och mångfaldsfrågor. Vi pratade om hur man skapar en inkluderande arbetsplats och om vikten av att det finns ett ledningsbeslut som är tydligt kommunicerat. – Stora delar av organisationens kultur formas faktiskt i fikarummet och man ska komma ihåg att det är alla medarbetares ansvar att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor. En förutsättning för det är att de är väl införstådda med organisationens värdegrund och värderingar, säger Verenice. 

Uppskattat mentorskapsprogram

MINE presenterade även sin verksamhet där flaggskeppet är mentorsprogrammet. Kandidaterna eller adepterna är utrikesfödda akademiker och mentorerna är yrkesverksamma som genom deltagande i programmet får utbildning i Diversity Management och Cultural Intelligence och kan därmed hjälpa sina organisationer att bli mer mångfaldssmarta. Utbildningen i mångfaldsfrågor är det som gör MINE’s mentorskapsprogram unikt.


Vi fick även prova på att spela kortspelet ”Mångfald eller enfald”, som öppnar upp för diskussioner kring diskrimineringsfrågor utifrån diskrimineringslagen. Kortspelet ger deltagarna möjlighet till diskussioner kring sina egna erfarenheter av och tankar kring hur man kan förebygga diskriminering. Intresset var stort, flera deltagare funderade på att köpa in kortspelet till sina egna organisationer, säger Verenice Bengtsson.

Vill du komma i kontakt med Verenice Bengtsson så når du henne på verenice.bengtsson@mine.se eller 0708-118751

Läs gärna mer om mine på www.mine.se

mine och roi rekrytering

 

 

 

Vad är HRFORUM?
HRforum är ett forum som arrangeras av Roi Rekrytering 1 gång i månaden, och vi träffas mellan kl 08:00 – 09:00 och tar upp olika ämnen som på verkar de som arbetar med HR. Är du intresserad av att veta mer eller vara med i ett forum så hör av dig till jenny.sanden@roirekrytering.se

 

 

VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

VDFORUM med fokus på börsnotering av bolag

På VDFORUM i början av april talade Martin Linde, vd för livsmedelskoncernen Semenco, kring temat för- och nackdelar med att börsnotera ett bolag. Martin Linde, som själv varit med och börsnoterat flera bolag, delade med sig av sina erfarenheter och gav goda råd till andra vd-ar som överväger en börsnotering.

 

–Att börsnotera ett bolag är varken särskilt svårt eller komplicerat om man bara ser till att ta hjälp av konsulter med erfarenheter från tidigare noteringar. Den stora utmaningen är att förvalta och utveckla bolaget när börsnoteringen väl är genomförd. Det gäller att ha en tydlig plan för hur kommunikationen till marknaden ska ske. Att driva en aktiekurs i rätt riktning skiljer sig på många sätt från att driva och utveckla ett företag, säger Martin Linde.

Kartlägg drivkrafterna

På VDFORUM talade han bland annat kring drivkrafterna bakom en notering. För somliga företag är noteringen ett sätt att få in pengar för att fortsätta driva och vidareutveckla bolaget, för andra handlar noteringen främst om att synliggöra företagets värden och synliggöra bolaget. Hans tips är att ta en ordentlig funderare kring drivkrafterna bakom noteringen innan ni bestämmer er för att börsnotera företaget.

–När börsnoteringen väl är genomförd är kommunikationen till marknaden viktigare än någonsin. Marknaden förväntar sig att ni ska kommunicera så fort något hänt i bolaget, det gäller därför att ha en tydlig struktur och plan för hur er kommunikation ska gå till. Ytterligare en avgörande faktor är att bara lova vad man kan hålla, säger Martin Linde.

Fokusera inte för mycket på börsforumen

När ett företag precis har noterats är det lätt att företagsledningen lägger alltför mycket tid och fokus på att följa de diskussioner som pågår om bolaget på olika typer av börsforum. Martin Linde rekommenderar påpekar att publika bolag alltid behöver lära sig att leva med de diskussioner och spekulationer som pågår kring bolaget, men för den sakens skull inte ta det personligt och lägga för mycket fokus på att följa vad folk tycker och tänker om ert bolag och er aktie.

–Undvik även det vanliga misstaget att lägga mycket krut på själva noteringsprocessen och därefter luta er tillbaks och tillåta er att slappna av när den väl är genomförd. Kom ihåg att det är då jobbet med att utveckla och kommunicera kring bolaget börjar på allvar, säger Martin Linde.

 

VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering. 

Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda ner kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen