Jobbar
Roi Rekrytering

Vi gör halva jobbet när du ska rekrytera

Ja, det är sant. Det kan låta märkligt men egentligen är det bara första halvan av jobbet som du behöver professionell hjälp med. Det är den halvan som består av att annonsera, gallra, testa och välja rätt talanger till ditt företag. Det är det rekryteringsföretag är bäst på (förutom att ta betalt förstås) och det är här du bör satsa dina pengar.

Den andra halvan består av personkemi och att klicka med din nya kollega. Och det tycker vi att du gör bäst själv. Resten är mest: Yada, yada, yada, yada, yada och varför ska du betala dyrt för det?

Annonspaket

När du vill rekrytera själv

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb

  • Enkelt rekryteringsverktyg

  • Full användarsupport


13 700:-

Kontakta oss för mer information

Enkel Rekrytering

När du behöver hjälp
Vi hjälper er med allt förarbete fram till slutintervjuerna.

Detta ingår:

  • Annons på Monster, Stepstone, Metro Jobb, Blocket Jobb mfl.

  • Professionell rekryteringshjälp

  • Personlighetsanalyser och mycket mer

 


32 700:-

Kontakta oss för mer information

Search/Headhunting

Vi gör hela rekryteringen
Ingen tid? Då tar vi hand om allt!

Detta ingår:

  • Skapande av kravprofil och Annons
  • Annonsering
  • Aktivt sök och Headhunting
  • Djupinterjuver, m.m.

 


Offertbaserat

Kontakta oss för mer information

Ladda ner vår Rekryteringsmanual helt kostnadsfritt.

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.

 

HR-bloggen
Tips och rådgivning om rekrytering

HRforum: HR chefer har en viktig roll att fylla i företagens ledningsgrupper

På HRforum som ägde rum i maj talade Håkan Fritz från SLG Thomas på temat ”Varför HR-chefer bör sitta i ledningsgruppen”.  I dagsläget finns drygt femtio procent av alla HR-chefer representerade i företagens ledningsgrupp. Håkan Fritz anser att företagen har mycket att vinna på att inkludera fler HR-chefer i ledningsgruppen.  På HRforum gavs deltagarna även möjlighet att diskutera ämnet utifrån sina egna erfarenheter.

Varför sitter inte HR i ledningsgruppen?

–Det finns främst tre skäl till att hälften av alla HR-chefer inte sitter med i företagens ledningsgrupper; HR är den yngsta och nyaste managementbefattningen i ett företag, HR-chefen betraktas fortfarande ofta en som en förlängning av medarbetarna och HR tar inte alltid själva ansvar för att säkra sin roll i ledningsgruppen, säger Håkan Fritz.

Han betonar värdet av att HR blir en affärsorienterad strategisk funktion, inte minst eftersom det med stor sannolikhet är HR som skapar den snabbaste utvecklingen, tillväxten och resultatet i framtidens företag.

Medarbetarnas engagemang i fokus

Undersökningar visar att medarbetarnas engagemang och företagets kultur i kommer att vara viktigare än faktorer som IT-system och lean production för att skapa tillväxt.  En undersökning från Deloitte visar exempelvis att företag med engagerade medarbetare kan uppnå en tillväxttakt som är uppemot 2,5 gånger högre än i företag med oengagerade medarbetare.

Här fyller HR en nyckelfunktion med sin kompetens, men för att de verkligen ska få mandat och komma till sin rätt i företagets ledningsgrupp är det viktigt att HR tar ett strategiskt helhetsansvar och förstår hur hela företagets verksamhet fungerar och hänger ihop.

HR som sitter i ledningsgruppen måste ta ett strategiskt ansvar

–För HR-chefer som sitter i ledningsgruppen duger det inte att avgränsa sitt ansvars- och intresseområde till enbart personalfrågor. Personalchefer som ska sitta i ledningsgruppen behöver lyfta sin funktion till en mer strategisk nivå. De behöver kunna koppla investeringar i personalen till tydliga lönsamhetsmål och tydligt visa på vilken avkastning en investering i medarbetarna kan ge, säger Håkan Fritz.

Håkan använde sig av en väldigt bra PowerPoint - skulle du vilja ha denna så hör bara av dig!

Om HRforum

Detta var det sista HRforumet för våren men vi startar upp igen i september, inbjudan kommer att gå ut innan semestrarna startar.  Vi kommer bland annat att ta upp ämnen som Värderingar, hur man hanterar Kultursabotörer, Employer Branding och mycket mer. Vi kommer även att starta upp en helt ny grupp i Helsingborg - så vet du någon som som arbetar med Hr och hade varit intresserad så hör gärna av dig!

Jag önskar er en trevlig sommar och har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se

 

Glad sommar!
VD-bloggen
Tips och rådgivning för företag i tillväxt

Maja Mutsson hjälper företag att arbeta med mångfald som ett affärsområde

"Make it real or lose your authenticity"

På senare år har mångfaldsfrågor hamnat allt högre upp på agendan på många företag.  Att betrakta mångfald som en strategisk ledningsfråga som kan bidra till ökad lönsamhet, bland annat genom att integreras i CSR-arbetet, blir allt mer självklart i många organisationer. De kommande åren kommer utvecklingen att accelerera. Det tror Maja Mutsson, organisationsutvecklare med inriktning på Diversity & Change Management.

 

–Jag hjälper organisationer att ta fram en strategi och hitta de interna drivkrafterna till varför mångfaldsarbete är viktig för just deras organisation. Undersökningar visar att strategiskt mångfalds- och inkluderingsarbete är värdeskapande och har direkt påverkan på resultat och affärsnytta samt stärker företagets förtroendekapital och arbetsgivarvarumärke. Det finns t.ex. tydliga kopplingar mellan ett företags mångfaldsstrategier och förmågan att attrahera och behålla talanger, säger Maja Mutsson, som är management konsult på Danji.

Hittills har svenska företags CSR-arbete i mångt och mycket fokuserat på miljömässig hållbarhet. Numera integreras även social hållbarhet. En trend är att större företag anställer samhällsansvarschefer. Det har exempelvis Orkla Foods och Skanska gjort.

–2017 träder ett nytt EU-direktiv i kraft. Direktivet innebär att det blir obligatoriskt för samtliga börsnoterade bolag -men även för underleverantörerna -att redovisa för aktiva åtgärder när det gäller bl.a. att få ökad mångfald i ledningsgrupper och styrelser. Det kommer att bli en stark drivande kraft för framtidens CSR- och mångfaldsarbete, säger Maja Mutsson.

Mångfaldsfrågan hör hemma på ledningsnivå

Maja har arbetat med Diversity & Change Management i mer än tio år och har bland annat

drivit ett rekryteringsföretag med fokus på kandidater med internationella meriter samt varit vd på Mine, Sveriges största nätverk av mångfaldssmarta organisationer.  Idag är hon är managing partner på Danji, ett företag vars mission är ”changing the way the world works”.

– Mitt arbete som konsult går ut på att få företagsledare att förstå vad det kostar om man inte arbetar strategiskt och aktivt med de här frågorna här och nu. En utmaning är att många företag har förlagt ansvaret för mångfaldsfrågor till HR-avdelningen, som ofta saknar mandat att fatta formella beslut och driva genom det omfattande förändringsarbetet som mångfaldsutveckling handlar om. För att få verklig utväxling på sitt arbete samt uppnå de mål man har satt upp så bör företag istället placera frågan på ledningen och styrelsens bord, eftersom mångfald är ett affärsområde och inte enbart en fråga om huruvida vi diskriminerar eller inte i rekryteringsprocesser eller en fråga om representation. Det räcker inte att en eller ett par eldsjälar driver mångfaldsfrågan, det är varken trovärdigt, lönsamt eller hållbart. ”Make it real or lose your authenticity”, är Majas råd till alla chefer och företagsledare.

Vill du komma i kontakta med Maja så besök gärna Danjis hemsida www.danji.se annars är du välkommen att kontakta Jenny Sandén på jenny.sanden@roirekrytering.se

Behöver du hjälp i din rekrytering?

Hämta gärna ner våra kostnadsfria mallar för inspiration

Ange din e-postadress och ladda kostnadsfritt.

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
Hämta rekryteringsmanualen