Jobbar
På roirekrytering.se använder vi kakor (cookies)
för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Läs mer här
Roi Rekrytering

VÄLKOMMEN TILL VÅR VDBLOGG

VDbloggen tar upp ämnen som berör tillväxtföretag så som rekrytering, entreprenörskap, värderingar & företagskultur och framtidens utmaningar. Syftet med denna blogg är att hjälpa dig till AHA upplevelser som direkt kan appliceras på din vardag som VD i ett expanderande företag. 

Världspolitikens konsekvenser för svenska företag i fokus på VDFORUM

18 jun 2018 - 07:26
trump rou rekrytering vdforum fredrik ng andersson brexit
På vårterminens sista VDFORUM föreläste Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi med inriktning på makroekonomi vid Lunds Universitet. Temat för dagen var hur Brexit, Trump och det nya globala politiska landskapet påverkar Sverige och svenska företag.Mitt föredrag handlade om de politiska förändringar vi ser i världen nu, med Trump och Brexit som två talande exempel. Bakom dessa förändringar finns en ekonomi i förändring i digitaliseringen och globaliseringens spår. Den nya ekonomin som växer fram skapar många möjligheter, men även problem. Gruppen av förlorare i samhället växer och de vänder sig allt mer mot globaliseringen och till partier som förespråkar en större roll för nationalstaten. Denna nya konflikt mellan de globala och det nationella är här för att stanna, säger Fredrik N G Andersson.För svenska företag är det Brexit som kommer ha den största påverkan. Om EU inte sluter ett frihandelsavtal med Storbritannien kommer svensk ekonomi att drabbas hårt. Storbritannien är en av våra största exportmarknader när det kommer till tjänster och Storbritannien står för en stor del av utlandsinvesteringarna i svenska företag.Brexit påverkar svenska företag mest–Storbritannien är en stor ekonomi och har ett stort inflytande globalt. De kommer säkert att på sikt klara av den omställning som Brexit skapar på ett bra sätt. För Sverige ser det värre ut. Inte minst därför det är svårt att ersätta Storbritannien som exportmarknad för våra tjänster. Den inre marknaden för tjänster i EU fungerar ännu inte optimalt, säger Fredrik.På VDFORUM fanns det, utöver Fredriks föreläsning, utrymme för diskussioner bland deltagarna kring hur Brexit påverkar deras verksamheter, direkt eller indirekt.  Det fanns en del oro bland deltagarna kring hur Brexit kommer att påverka just deras verksamheter. Somliga övervägde att försöka skaffa fler kunder i den offentliga sektorn, som ett alternativ till kunderna i näringslivet. 

VDFORUM- Framtidens lärande organisationer påverkas av globala trender

27 nov 2017 - 07:23
Paul Uberlacjr VDFORUM roi rekrytering
Paul Übelacker, som föreläste på VDFORUM i november, talade kring ett tema som berör alla organisationer, nämligen lärande och förändringsledning. Han tog bland annat upp hur framtidens lärande organisation behöver arbeta för att behålla sin konkurrenskraft och kontinuerligt stärka medarbetarnas kompetens.–Tempot i omvärlden är högt och världen präglas just nu av flera starka globala trender som påverkar alla organisationer på ett eller annat sätt, exempelvis digitalisering, internet of things, konsumenters förändrade köpbeteenden, att fler människor arbetar hemifrån samt 3D-skrivarnas breda genomslag, säger Paul Übelacker, som arbetar på företaget BE it.Han tror att de utbildningar människor går i framtiden kommer att ha ett kortare bäst-före datum, inte minst på IT-området. Det, i kombination med att nya krav ställs på framgångsrika företag i takt med att omvärlden förändras, bidrar till att fler chefer och ledare behöver öka sin kompetens kring hur lärande fungera och hur det egentligen går till när människor lär sig saker och ting. –Jag anser att pedagogik bör inkluderas som en självklar del i alla ledarskapsutbildningar.  Samtidigt finns det ett antal hinder för det ständiga lärandet, bland annat att våra hjärnor inte utvecklas lika snabbt som omvärlden, vilket kan göra det svårt att förändra gamla vanor och invanda mönster. Efter föreläsningen fick deltagarna på VDFORUM diskutera hur man kan och bör jobba med lärande i framtidens organisationer, säger Paul Übelacker.–Kompetensutveckling är i många verksamheter liktydigt med att man skickar sina medarbetare på kurs, men det finns många skäl till varför just kurser inte är det mest effektiva sättet för människor att tillgodogöra sig ny kompetens. Det är också viktigt att organisationer inte sticker huvudet i sanden när det gäller framtidens lärande och förändringsledning. Dessa frågor berör verkligen alla verksamheter, säger Paul Übelacker.Vill du komma i kontakt med Paul? Läs mer på www.beit.nu Vad är VDFORUM?VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering.  Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711Läs mer om VDFORUM

Hövdings vd Fredrik Carling talade kring vad som händer när visionen möter verkligheten

5 okt 2017 - 11:27
Hövding roi rekrytering VDFORUM
På VDFORUM i september föreläste Hövdings vd Fredrik Carling på temat ”När visionen möter verkligheten”.  Han använde Hövding som exempel när han delade med sig av sin syn på företags vision som föränderlig och levande. Ett viktigt budskap var att en vision definitivt inte behöver vara skriven i sten, den bör istället förändras och anpassas så den verkligen fyller sitt syfte.–Man talar ofta om att ett företags vision bör vara långsiktigt, att det inte är något man ändrar i första taget. Ett företag som haft en fungerande vision i många år har naturligtvis ingen anledning att ändra den, men många tillväxtbolag behöver omformulera eller helt byta ut sin vision efterhand som företaget förändras, säger Fredrik Carling.En specifik vision vägleder medarbetarnaPå VD-Forum delade han med sig av Hövdings historia som innovationsdrivet enproduktsbolag och en vision som ursprungligen var bred och innehöll många tankar om att förändra världen på olika sätt.–Visionen var för bred och ospecifik för att kunna ge medarbetarna vägledning i det dagliga arbetet, avståndet mellan visionen och den produkt vi säljer blev för stort. För drygt två och ett halvt år sedan formulerade vi därför en ny vision med fokus på att Hövding ska vara det säkraste och mest självklara hjälmvalet för vardagscyklister. Vi hade definitivt ett behov av att formulera en vision som var nästintill överdrivet smal och specifik, säger Fredrik Carling.En vision är aldrig heligHan anser att företag aldrig bör hålla fast vid en vision som inte längre fyller sitt syfte eller är särskilt användbara som verktyg för beslutsfattande.–Det blev lite diskussioner mellan deltagarna angående hur ofta ett företag bör tillåta sig att uppdatera sin vision. Det är lätt att tänka för stort när man ska formulera ett företags vision. Det gör ofta att visionen förlorar sitt syfte. Kom ihåg att en vision inte är helig på något sätt. För vår del resulterade den nya och mer specifika visionen i att vi arbetar mer målinriktat och fokuserat mot ett tydligt formulerat mål, säger Fredrik Carling. Vad är VDFORUM?VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering.  Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711Läs mer om VDFORUM 

Vad är VDFORUM?

29 sep 2017 - 07:52
VDFORUM roi rekrytering
VDFORUM är ett kostnadsfritt nätverk som uteslutande vänder sig till VD i tillväxtföretag. På VDFORUM tar vi upp aktuella ämnen som berör tillväxtföretag. Här får Du en unik möjlighet att höra hur andra har det i samma situation och position.Vi erbjuder ett öppet och avslappnat forum där vi pratar om ämnen som påverkar företagets vardag och externa föreläsare bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter, vi avslutar alltid VDFORUM med mingel och god mat i Casino Cosmopols fina lokaler.Det är kostnadsfritt att deltag i VDFORUM och vi träffas ca en gång per kvartal. Vid frågor funderingar eller för att anmäla intresse så hör av dig till jenny.sanden@roirekrytering.se 

Inspirerande VDFORUM med fokus på internationalisering och framgångsrika exportsatsningar

26 jun 2017 - 06:58
På VDFORUM träffen i juni föreläste Peter L Nilsson, VD på förpackningsföretaget Ecolean. Temat var export och internationalisering och Peter L Nilsson delade med sig av hur Ecolean, som i princip uteslutande säljer till exportmarknader, gått tillväga för att lyckas med sina exportsatsningar. Han delade också med sig av goda råd och berättade om vilka fallgropar företag som vill utöka sin exportsatsning bör undvika. –Vår affärsidé är innovativa förpackningar för flytande livsmedel. Vi erbjuder en helhetslösning med förpackningsmaskiner, kundservice och mycket mer. Vi fokuserar på globala tillväxtmarknader vars konsumenter är intresserade av att prova nya och innovativa förpackningslösningar, exempelvis Kina, Pakistan och Indonesien. Det sägs ofta att man bör börja exportera till våra grannländer, för att därefter ta sin affär ut i Europa. Vi har istället utgått från världsmarknaden direkt och valt ut de marknader där potentialen är som störst, säger Peter L Nilsson.Tre viktigaste framgångsfaktorernaHan presenterade de tre viktigaste faktorerna för en framgångsrik exportsatsning: personal, långsiktig finansiering och att ha en produkt som är internationellt gångbar. Han delade också med sig av vilka fallgropar företag bör undvika i samband med exportsatsningar.–Det var roligt att föreläsa på VDFORUM, i synnerhet eftersom publiken överlag var mycket intresserad av dagens tema. Det antecknades flitigt och många passade på att ställa frågor. Många av åhörarna är VD:ar för företag som redan i dagsläget är närvarande på exportmarknaden, men intresset för att få nya perspektiv på och utöka sin exportaffär var stort, säger Peter L Nilsson.Han rekommenderar företag att fundera på om deras produkt är gångbar och attraktiv på den globala marknaden eller om den i första hand lämpar sig för den svenska eller nordiska marknaden. Se också till att välja rätt medarbetare, i första hand lokala medarbetare med en gedigen internationell erfarenhet.Långsiktighet är viktigt–Långsiktig finansiering är också viktigt. Tänk på att en exportsatsning ofta är mer kostsam än man tror, så säkerställ den långsiktiga finansieringen innan ni börjar söka er till internationella marknader, säger Peter L Nilsson.Läs mer om Ecolean Vad är VDFORUM?VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering.  Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

VDFORUM med fokus på börsnotering av bolag

3 maj 2017 - 09:44
På VDFORUM i början av april talade Martin Linde, vd för livsmedelskoncernen Semenco, kring temat för- och nackdelar med att börsnotera ett bolag. Martin Linde, som själv varit med och börsnoterat flera bolag, delade med sig av sina erfarenheter och gav goda råd till andra vd-ar som överväger en börsnotering. –Att börsnotera ett bolag är varken särskilt svårt eller komplicerat om man bara ser till att ta hjälp av konsulter med erfarenheter från tidigare noteringar. Den stora utmaningen är att förvalta och utveckla bolaget när börsnoteringen väl är genomförd. Det gäller att ha en tydlig plan för hur kommunikationen till marknaden ska ske. Att driva en aktiekurs i rätt riktning skiljer sig på många sätt från att driva och utveckla ett företag, säger Martin Linde.Kartlägg drivkrafternaPå VDFORUM talade han bland annat kring drivkrafterna bakom en notering. För somliga företag är noteringen ett sätt att få in pengar för att fortsätta driva och vidareutveckla bolaget, för andra handlar noteringen främst om att synliggöra företagets värden och synliggöra bolaget. Hans tips är att ta en ordentlig funderare kring drivkrafterna bakom noteringen innan ni bestämmer er för att börsnotera företaget.–När börsnoteringen väl är genomförd är kommunikationen till marknaden viktigare än någonsin. Marknaden förväntar sig att ni ska kommunicera så fort något hänt i bolaget, det gäller därför att ha en tydlig struktur och plan för hur er kommunikation ska gå till. Ytterligare en avgörande faktor är att bara lova vad man kan hålla, säger Martin Linde.Fokusera inte för mycket på börsforumenNär ett företag precis har noterats är det lätt att företagsledningen lägger alltför mycket tid och fokus på att följa de diskussioner som pågår om bolaget på olika typer av börsforum. Martin Linde rekommenderar påpekar att publika bolag alltid behöver lära sig att leva med de diskussioner och spekulationer som pågår kring bolaget, men för den sakens skull inte ta det personligt och lägga för mycket fokus på att följa vad folk tycker och tänker om ert bolag och er aktie.–Undvik även det vanliga misstaget att lägga mycket krut på själva noteringsprocessen och därefter luta er tillbaks och tillåta er att slappna av när den väl är genomförd. Kom ihåg att det är då jobbet med att utveckla och kommunicera kring bolaget börjar på allvar, säger Martin Linde. VDFORUM riktar sig VD för tillväxtföretag och vi träffas ca varannan månad på Casino Cosmopol i Malmö och är ett samarbete mellan AHRENS och Roi Rekrytering. Vill du veta mer om VDFORUM och kommande träffar så hör av dig till mig på jenny.sanden@roirekrytering.se eller 0735208711

VD-bloggen

Ange din e-postadress så får du ett automatiskt mejl när ett nytt blogginlägg publiceras

Vill du veta hur Roi Rekrytering hanterar dina personuppgifter?
Läs mer om Roi Rekryterings Sekretess- och integritetspolicy här

Tack för din registrering!

Sök
  Äldre inlägg
  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

  Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

  Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
  Hämta rekryteringsmanualen
  Vill du veta hur Roi Rekrytering hanterar dina personuppgifter?
  Läs mer om Roi Rekryterings Sekretess- och integritetspolicy här

  Ställ en fråga till oss

  Skicka
  Vill du veta hur Roi Rekrytering hanterar dina personuppgifter?
  Läs mer om Roi Rekryterings Sekretess- och integritetspolicy här
  Tack för din fråga!
  Vi svarar så snart som möjligt.