AI och en HR-marknad i förändring diskuterades på HRFORUM i februari