Förnamn *:
Ange ditt förnamn
Efternamn *:
Ange ditt efternamn
E-postadress *:
Ange en giltig e-postadress
Telefon *:
Ange ett giltigt telefonnummer (inkl. landskod +XX XXXXXXXXX)
Bild :
CV *:
Välj fil
Välj ett CV (pdf)
Personligt brev :
Du måste acceptera villkoren

Policyns räckvidd

Denna policy gäller för http://nsva.se (“Webbplatsen” eller “Webbplatserna”), som ägs av VISION-NSVA. Det är VISION-NSVAs policy att iaktta integritetsskyddslagstiftning. Sådan lagstiftning reglerar behandling av personuppgifter rörande dig och beviljar dig åtskilliga rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Webbplatserna innehåller länkar till andra webbplatser över vilka vi inte har någon kontroll. VISION-NSVA ansvarar inte för de andra webbplatser som du väljer att gå till genom länk från denna Webbplats och dessas integritetsskyddspolicy eller metoder för behandling av personuppgifter. Vi rekommenderar dig att se över dessa andra webbplatsers integritetspolicy så att du förstår hur de insamlar, använder och delar med sig av dina personuppgifter. Vi har inte heller någon kontroll över hur anställda eller andra som kan ha åtkomst till dina uppgifter på webbplatsen använder dem.

Insamling och lagring av uppgifter

Vi samlar inte in personuppgifter såvida du inte valt att förse oss med sådana. Några exempel på personuppgifter som vi på vissa delar av vår Webbplats samlar in, beroende på de tjänster du använder samt tillämplig lagstiftning, är:
Ditt namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Kontaktuppgifter

Information om tredje part, såsom referenser eller kontakter, som du ger oss om du har deras skriftliga och uttryckliga godkännande därtill.