En krönika om rekrytering – då, nu och i framtiden