HR och mångfald – hur ska man förhålla sig till det?