ROI REKRYTERING

När du ska rekrytera en Account Manager!

Vi har över 10 års erfarenhet av att rekrytera säljare och Account Managers. Vi hjälper dig hela vägen fram till slutintervjuerna. Väljer du att anställa fler än en kandidat kostar det dig givetvis inget extra – det är dina kandidater! Kontakta oss så berättar vi mer!


Easy Recruitment includes…

  • Us writing a professional advert
  • publicerar annonsen på Sveriges största jobbsidor (Monster, StepStone, MetroJobb, BlocketJobb m.fl.)
  • Handling and communication with candidates
  • Categorize and select candidates
  • Initial interviews
  • Personality analysis
  • Candidate summary reports

...the rest is up to you

Conduct the final interviews, reference checks and decide who to employ.

Vi finns givetvis med dig hela tiden om du behöver hjälp, men vi menar att du vet bäst själv vilken Account Manager som platsar in i ditt företag. Alla kandidater som sökt finns i rekryteringsverktyget som du har full tillgång till. Skulle du vilja anställa fler kostar det givetvis inte extra, det är ju dina kandidater!

Att tänka på när du rekryterar Account Manager

Rekrytering av en ny Account Manager, kräver att man i god tid innan uppstart funderat på vilken profil man önskar. Därför är det bra att använda sig av befattning- och personbedömningsverktyg. Inte helt sällan vill man hos en säljare/ Account manager se en bred och skarp social förmåga – emotionell förmåga (EQ). Roi Rekryterings rekryteringskonsulter är certifierande i flertalet personbedömningsverktyg vilka identifierar beteende, egenskaper, motivation, kognitiv- och emotionell förmåga samt drivkrafter och värderingar. Hör gärna av dig om du har någon funderingar eller önskar kika på våra referens-case!
 

Download our manuals for free

Recruitment is a craftmanship, but if you have the time you can manage the recruitment yourself. Our manuals can be a great support. Enter your email and you will be able to download any of our manuals for free.