ROI REKRYTERING

När du behöver hjälp med att rekrytera HR-chefer!

Skarp och relevant HR-kompetens är ofta avgörande för att stötta, leda och utveckla organisationens humankapital. Oavsett om du väljer att rekrytera i egen regi eller ta hjälp, kan vi stötta dig.


Easy Recruitment includes…

  • Us writing a professional advert
  • publicerar annonsen på Sveriges största jobbsidor (Monster, StepStone, MetroJobb, BlocketJobb m.fl.)
  • Handling and communication with candidates
  • Categorize and select candidates
  • Initial interviews
  • Personality analysis
  • Candidate summary reports

...the rest is up to you

Conduct the final interviews, reference checks and decide who to employ.

Vi finns givetvis med dig hela tiden om du behöver hjälp, men vi menar att du vet bäst själv vilken HR-chef som platsar in i ditt företag. Alla kandidater som sökt finns i rekryteringsverktyget som du har full tillgång till. Skulle du vilja anställa fler kostar det givetvis inte extra, det är ju dina kandidater!

Syns i rätt annonseringskanal
Det är viktigt att man använder rätt kanaler när man ska rekrytera in HR chefer. Målgruppsanpassning är A och O, oavsett hur man väljer att rekrytera. När det kommer till HR chefer så är vår erfarenhet att sociala media-annonsering presterar väl, då HR är en stor och välrepresenterad målgrupp på just sociala medier. Läs mer här https://www.rekryteringsakademin.se om hur du annonserar på sociala medier eller kontakta oss så hjälper vi dig!

 

Download our manuals for free

Recruitment is a craftmanship, but if you have the time you can manage the recruitment yourself. Our manuals can be a great support. Enter your email and you will be able to download any of our manuals for free.