Sämre effektivitet och produktivitet när internet förbjuds på arbetstid

November 21, 2012