Digitalisering var temat på höstens första VDforum

September 19, 2016