Fem tidstjuvar som enkelt kan elimineras i rekryteringsprocessen