Konsult inom MTO

Arbetsuppgifter

I rollen som MTO-konsult kommer du arbeta med att skapa förutsättningar för en säker och effektiv verksamhet hos kunden. Detta genom att dels förbättra, implementera och följa upp våra kunders processer och rutiner inom området och dels genom att stärka kundens egna team och vara en del i deras dagliga arbete. Du kommer att jobba utifrån ett systematiskt och proaktivt förhållningssätt som utgår från ett helhetsperspektiv där samspelet mellan människa, teknik och organisation är avgörande. Du kommer att ingå i och samarbeta med vårt MTO-team. Kunderna finns främst inom energibranschen, men med möjlighet till uppdrag inom branscherna transport, fordon, försvar och medtech.

Du kommer i ditt arbete både få utgöra stöd, leda och genomföra projekt för våra kunder inom områden som t.ex. riskhantering, händelseutredning, Human Factors Engineering, säkerhetskultur och verksamhetsutveckling. Du kommer även att få möjlighet att delta i olika typer av forskningsprojekt både nationellt och internationellt. Genomförande av utbildningar, föreläsningar och workshops kommer även vara en del av dina arbetsuppgifter.

Vårt arbete utförs till stor del i projektform i kortare eller längre uppdrag och arbetet utförs även på plats hos våra kunder.

Dina kvalifikationer

  • Du ska ha en högskoleexamen inom psykologi, beteendevetenskap, kognitionsvetenskap, civilingenjör eller motsvarande

  • Erfarenhet av arbete med MTO-frågor

  • God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift (Svenska & Engelska)

  • Vana att arbeta i projektform

  • Förmåga att förstå och förklara syftet med lagar, krav och interna rutiner inom området

  • Erfarenhet från arbete med risk- och säkerhetsanalys är meriterande

  • Du har ett nätverk som bidrar positivt till Risk Pilots utveckling inom området

Som person är du positiv, trygg och engagerad och har förmågan att strukturera och prioritera eget och andras arbete. Du är även drivande, kommunikativ, ansvarstagande och bra på att samarbeta. Du uppskattar en bred roll där du måste ha kunskap från flera områden, men får även möjligheten att specialisera dig inom ett område utefter eget intresse.

Placeringsort

Vi söker medarbetare till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eftersom våra uppdrag delvis utförs på plats hos våra kunder kommer tjänsten att medföra resor.

Om Risk Pilot

På Risk Pilot arbetar vi med att hjälpa våra kunder med att optimera säkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet i system, produkter och processer. Vi delar in våra tjänsteområden i Analys, Konstruktion, Licensiering och MTO (Människa, Teknik, Organisation), där MTO utgör en delmängd i samtliga tjänsteområden.

En förutsättning för vår framträdande roll på marknaden är ett gott samarbete med våra kunder, spetskompetens inom våra nischområden, låg personalomsättning samt engagerad personal.

Idag är vi ett 40-tal konsulter placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi som arbetar på Risk Pilot uppskattar att arbeta med frihet under ansvar, att få möjligheten att både få fördjupa sig inom ett område, se helheten och att arbeta tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Stämningen hos oss är informell. Vi hjälper och månar om varandra och har företagsgemensamma aktiviteter vår och höst. Här är högt i tak för egna idéer och handlingsutrymmet är stort.

Kontaktuppgifter för frågor

Fredrik Jakobsson
fredrik.jakobsson@riskpilot.se
tel: 010-498 47 57

Pernilla Allwin
pernilla.allwin@riskpilot.se
tel: 010-498 47 53