Konsult inom radiofysik

Arbetsuppgifter

Rollen som radiofysiker är bred och omfattar allt från beräkningar och simuleringar till nuklidspecifika mätningar. Tolkning av krav och föreskrifter kan också vara en del av arbetsuppgifterna.

Mer specifikt omfattar dina arbetsuppgifter något av följande:

 • Klassificering av avfall

 • Användning av beräkningsverktyg inom strålskydd och skärmning samt beräkning och övervakning av utsläpp och kontamination

 • Delaktighet i forskning och utvecklingsprojekt inom radiofysik och strålskydd

 • Framtagning av instruktioner och anvisningar

 • Planering, genomförande och analys av nuklidspecifika mätningar, mätteknik samt dosimetri

 • Stödja kunder vid frågor från SSM kring radiofysik, strålskydd och dosimetri

 • Med minimal handledning utföra radiologisk riskbedömning samt designa skyddsåtgärder för minimering av strålexponering av person och miljö

 • Arbeta enligt ALARA-principen

Dina kvalifikationer

 • Magister, master eller doktorsexamen i fysik (eller motsvarande). Gärna med inriktning mot radiofysik eller sjukhusfysik.

 • Detektorkunskaper, erfarenhet inom dosimetri, mätteknik och friklassning.

 • Kunskaper om beräkningar av nuklidinnehåll och dos.

 • Du ska vara drivande och kundfokuserad. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt samt har lätt för att uttrycka dig i skrift och tal på både engelska och svenska.

 • Därutöver är det viktigt att du känner att du kan trivas med att arbeta i ett litet företag med korta beslutsvägar och stort personligt ansvar.

Placeringsort

Vi söker medarbetare till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Eftersom våra uppdrag delvis utförs på plats hos våra kunder kommer tjänsten att medföra resor.

Om Risk Pilot

På Risk Pilot arbetar vi med att hjälpa våra kunder med att skapa ett säkert och resurseffektivt samhälle. Risk Pilot är en av Nordens ledande leverantörer av tjänster inom nukleär säkerhetsanalys och tillämpar även denna erfarenhet i andra branscher såsom fordons- och transportindustrin.

En förutsättning för vår framträdande roll på marknaden är ett gott samarbete med våra kunder, spetskompetens inom våra nischområden, låg personalomsättning samt engagerad personal.

Idag är vi ett 40-tal konsulter placerade i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi som arbetar på Risk Pilot uppskattar att arbeta med frihet under ansvar, att få möjligheten att både få fördjupa sig i teknik och se helheten samt att arbeta tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Stämningen hos oss är informell. Här är högt i tak för egna idéer och handlingsutrymmet är stort.

Just nu letar vi efter medarbetare inom energibranschen med inriktning mot radiofysik för uppdrag mot våra kärntekniska kunder.

Kontaktuppgifter för frågor

Jonas Sevrell
jonas.sevrell@riskpilot.se
tel: 010-498 4751

Carl Sunde
carl.sunde@riskpilot.se
tel: 010-498 4764

Maria Frisk
maria.frisk@riskpilot.se
tel: 010-498 47 58