VA-ingenjör vikariat

Till Exploateringsgruppen söker vi nu en VA-ingenjör, vikariat

Som VA-ingenjör på Ledningsnät och projekt erbjuds du ett omväxlande jobb med såväl avgränsade utredningar som långsiktig samhällsplanering där många intressen ska samordnas för ett hållbart samhällsbyggande.

NSVA är garanten för en hållbar och problemfri utveckling av vattenrelaterade frågor inom våra ägarkommuner. Vi ska prioritera klimat- och miljöeffektiva åtgärder och kretsloppstänkande i vår egen verksamhet och för våra kunder. Genom tydliga mål och ett lyhört ledarskap bygger vi grunden för ett klimat där medarbetarnas kompetens, ansvar och arbetsglädje driver kvalitetsarbetet för att leva upp till kundernas förväntan.

Arbetsuppgifter

Som VA-ingenjör kommer du att arbeta med planer och utredningar med syfte att skapa långsiktigt hållbara system för vatten, spillvatten och dagvatten i nya områden. Dina viktigaste arbetsuppgifter blir att arbeta med detaljplaner och andra planer.

I kommunernas samhällsplanering kommer du att vara kontaktperson för VA-frågor i det tidiga skedet med detaljplanearbete. Detta innebär att föra fram underlag, idéer, riktlinjer och krav i möten och remissvar. Det kan gälla nya bostäder, industriområden, gator och parker eller förändringar i befintlig miljö. Arbetet innebär nära samarbete med kommunernas plan-, gatu-, park-, exploaterings- och miljöavdelningar samt. övriga avdelningar inom NSVA. Du kommer delvis arbeta självständigt och ta ansvar för leveranser samtidigt som du omger dig med kompetenta kollegor som alltid ställer upp för varandra.

I förekommande fall kommer du även involveras i utredningsarbete, som VA-ingenjör innebär det att sammanställa underlag, göra analyser, beräkningar och att visualisera och beskriva underlag och åtgärdsförslag. Andra arbetsuppgifterna som gruppen ansvarar för kan handla om att bidra med VA-kompetens till kommunernas översiktsplaner, skyfallsplanering och andra projekt.

Tjänsten är placerad på Exploateringsgruppen som är en del av Ledningsnät och projektavdelningen. Avdelningen arbetar med utredning, modellering, projektering, anslutning av kunder samt bygg -och projektledning av investeringsprojekt inom NSVA-kommunernas område. På bolaget finns all tänkbar kompetens inom VA-området och den kompetensen kommer bli din tillgång, bara du själv är villig att dela med dig av din. Avdelningen har drygt 50 medarbetare, alla placerade på huvudkontoret i Helsingborg.

Dina egenskaper

Du är kommunikativ på ett enkelt, öppet och positivt sätt, muntligt såväl som skriftligt. Dina samarbeten präglas av professionalitet och effektivitet både med interna och externa aktörer.

Som person är du ansvarstagande och beslutsfattande samt har mod att ifrågasätta etablerade arbetssätt. Du är nyfiken på ny teknik och ser problemställningar som en utmaning. 

NSVA strävar efter ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär att ta ansvar för helheten, arbeta i team och utveckla egen och kollegornas kompetens.

Som ambassadör för bolaget vet du hur viktigt det är att vårda och utveckla bolagets varumärke och värdegrund.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

·         Har relevant ingenjörsexamen och/eller arbetslivserfarenhet från kommunalt planarbete.

·         Har B-körkort

·         Talar och skriver obehindrat på svenska

Mer information

Tjänsten är ett tidsbegränsat föräldravikariat på heltid. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Vi tillämpar fortlöpande urval så vänta inte med din ansökan. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta gruppchef Jimmy Andersson 010-490 97 33 alt. Jimmy.andersson@nsva.se

 

Vi som arbetar på NSVA vet att vi har ett av de viktigaste jobben som finns. Vi ska se till att det kommer rent vatten ur kranen och att det vatten vi släpper ut är fritt från gifter och föroreningar. Det är en uppgift som inte bara kräver den yppersta av kompetenser utan även ett stort ansvar från var och en av oss. Vilken uppgift du än har på NSVA så är din delaktighet och arbetsinsats en viktig del i det pussel som gör att vi kan leverera det resultat som samhället förväntar sig av oss. Med öppna dialoger och aktivt kunskapsutbyte lägger vi fundamentet för ett företag där kompetens, ansvar och arbetsglädje driver oss. Vi är idag drygt 200 medarbetare.