HR Excellence Academy, Strategic HR Excellence Programs föreläsare Nadja Sörgärde