På plats i Etiopien – hur pengarna till Hungerprojektet används

februari 23, 2015