ROI REKRYTERING

Välkommen till Roi Rekrytering & Rekryteringsakademins Sekretess- och integritetspolicy

När du använder Roi Rekrytering och Rekryteringsakademins tjänster anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn förklarar vi vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till. Det här är viktigt! Vi hoppas att du vill avsätta lite tid för att läsa igenom policyn noggrant.

Sekretesspolicy för kunder och kandidater

Våra tjänster kan användas till många olika saker –  men främst kopplat till rekrytering, oavsett om du är kandidat eller agerar i enlighet med en uppdragsgivare för att hitta ny personal.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

 • Vilken information vi samlar in och varför.
 • Hur vi använder informationen ifråga.
 • Vilka valmöjligheter vi ger dig, till exempel vad gäller åtkomst till och uppdatering av information.

Vi har försökt att göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa termer längre ner på denna sida. Roi Rekrytering värnar om din integritet. Oavsett om Roi Rekrytering är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss.

Information som vi samlar in på kunder och kandidater

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande saker som att se på hur du ansöker en tjänst eller hur du hanterar en rekrytering.

Vi samlar in information på följande sätt:

 • Information som du uppger när du söker ett ledigt jobb. Då ber vi dig om personuppgifter till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, CV med mera.
 • Information som vi får när du använder våra tjänster. Vi samlar in om vilka tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel hur du hanterar en rekrytering.

Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer).

Logginformation för dig som rekryterar

När du använder våra tjänster eller visar innehåll som tillhandahålls av Roi Rekrytering samlas viss information in och sparas automatiskt i serverloggar. Loggdata innehåller följande:

 • Information om hur du använde vår tjänst, till exempel hur du ser på kandidater.
 • Cookies som kan identifiera din webbläsare
 • Cookies och liknande teknik

Vi använder olika tekniker för att samla in och spara information när du använder någon av Roi Rekryterings tjänster eller besöker vår hemsida. Det kan innebära att cookies eller liknande tekniker används för att identifiera din webbläsare eller enhet. Vi använder även dessa tekniker för att samla in och lagra information när du interagerar med tjänster.

Så här används informationen som vi samlar in för kunder och kandidater

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra tjänsterna, för att utveckla nya tjänster och för att skydda Roi Rekrytering och våra användare. Vi använder också i vissa fall informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudande, kampanjer och annonser som är mer relevanta för dig.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t ex pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Roi Rekrytering hanterar personuppgifter som lagras på servrar som befinner sig i Amsterdam, Nederländerna. Dessa servrar tillhandahålles av DigitalOcean, LLC.

Öppenhet och valmöjlighet för kunder och kandidater

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Har du några funderingar kring vilka uppgifter vi har på dig är du alltid varmt välkommen att kontakta oss direkt på info@roirekrytering.se. Vill du exportera ut den information vi har på dig kan vi göra detta och leverera informationen via e-post till dig.

När du som kund vill komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du som kund hos oss och användare av vårt rekryteringsverktyg ska kunna komma åt dina uppgifter när du använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl. När du uppdaterar dina uppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Vi kan neka en begäran om den upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns i våra system för säkerhetskopior).

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar, dock sker det inom 72 timmar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem, även här upp till 72 timmar, efter detta kommer all information att raderas och möjlighet för återställning kan efter detta dessvärre inte ske.

Information som vi delar kopplat till kunder och kandidater

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Roi Rekryterings nätverk (kunder, leverantörer och samarbetspartners) förutom i följande situationer:

 • Med ditt samtycke

Vi kan dock dela personuppgifter med företag/uppdragsgivare kopplat till pågående rekryteringsprocesser.

Informationssäkerhet för kunder

Vi jobbar hårt för att skydda Roi Rekrytering och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

 • Vi krypterar många av våra tjänster med SSL.
 • Du loggar in på ditt konto med tvåstegsverifiering 
 • Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.
 • Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till Roi Rekryterings anställda, och leverantörer som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt (personuppgiftsbiträdesavtal).

Sekretesspolicyns tillämplighet för kunder och kandidater

Sekretesspolicyn gäller för alla tjänster som erbjuds av Roi Rekrytering och Rekryteringsakademin.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). 

Begreppsförklaring

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookien känner webbplatsen igen din webbläsare när du besöker webbplatsen igen. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Du kan återställa webbläsaren så att alla cookies nekas eller så att den anger när en cookie skickas. Observera att vissa webbplatsfunktioner eller webbtjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies.  

IP-adresser

Varje enhet som är uppkopplad till internet tilldelas ett unikt nummer, d v s en IP-adress (Internet protocol). Eftersom dessa nummer tilldelas i geografiska block kan en IP-adress ofta användas för att identifiera varifrån en enhet kopplar upp till internet. 

Pixeltaggar

En pixeltagg är en typ av teknik som placeras på en webbplats eller i brödtexten i ett e-postmeddelande i syfte att registrera vad som sker på en webbplats eller när e-post öppnas eller hämtas. Pixeltaggar används ofta i kombination med cookies. 

Personliga uppgifter

Det här är uppgifter som du skickar till oss och som identifierar dig personligen, till exempel namn, e-postadress, faktureringsinformation eller andra uppgifter.

HTTP-referent

HTTP-referenten är information som webbläsaren skickar till en webbsida som ska öppnas, i typfallet när du klickar på en länk till den webbsidan. HTTP-referenten är webbadressen till den senaste webbsidan som webbläsaren besökte.

Serverloggar

Precis som de flesta webbplatser registrerar våra servrar automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker våra webbplatser. Dessa ”serverloggar” omfattar vanligtvis din sidförfrågning, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din förfrågan och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Roi Rekryterings Gallringspolicy

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, men aldrig senare än 24 månader. Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, då med hänsyn till exempelvis Diskrimineringslagen.

Vill vi använda uppgifterna längre, till exempel för framtida rekrytering, kommer Roi Rekrytering att säkra upp att arbetssökande informeras och samtycka till fortsatt registrering via e-post.

Personuppgifter kopplat till kunder och leverantörer sparas så länge dessa är aktuella för den löpande relationen och till marknadsförings- och informationsändamål.

Roi Rekryterings Miljö och Hållbarhets policy

Roi Rekrytering strävar efter att vår verksamhet ska ha så lite miljöpåverkan som möjligt både internt i den egna verksamheten och externt hos våra kunder.

Vi arbetar därför kontinuerligt med att:

 • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • i den grad det är möjligt påverka och ställa krav på de vi samarbetar med, andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer, om vikten av att ha ett hållbart miljötänk i alla led
 • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör både i form av resor men även källsortering, utskrifter med mera.
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Med vårt rekryteringsverktyg hjälper vi våra kunder att minska sin miljöpåverkan genom bland annat minskad förbrukning av papper, toners och resor då hela rekryteringsverktyget är molnbaserat och tillgängligt via internet.

Vi uppmanar våra anställda att inte resa i onödan och att välja miljövänliga transportmedel så långt det är möjligt vid resor. Vi tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet genom att inte printa annat än när det är nödvändigt, att i första hand genomföra möten via webben och att sopsortera så långt det går.

Våra värderingar

Vi tror på att om vi trivs och har kul på jobb så arbetar vi mer effektivt och ger bättre service till våra kunder och det är utifrån detta som våra värdeord kommer.


Transparens

Vi döljer ingenting och arbetar transparent både gentemot våra kollegor och mot våra kunder.

Kontinuerlig förbättring

Allt ska ifrågasättas och allt kan bli bättre. Vi har högt till tak och försöker kontinuerligt att hitta bättre vägar.

Ihärdighet

Tack vare vår viljestyrka och uthållighet får vi saker att ske, och tillsammans ser vi till att möta de förväntningar som ställs

Enkelhet

Vi gör det lätt för kunder, samarbetspartners och kandidater att samarbeta med oss och våra system.