Siri Wikander, finalist HRPROFIL Stockholm 2018, förändrar HR med hjälp av digitaliseringens möjligheter