Sonja Erlandsson, finalist HRPROFIL Stockholm 2018, brinner för en verksamhetsdriven HR