Stort engagemang när arbetsrättsliga frågor diskuterades utifrån ett Coronaperspektiv på HRFORUM