ROI REKRYTERING I SAMARBETE MED EFL

Strategic HR Excellence Program

Vi står inför en verklighet där organisationers förmåga att snabbt kunna anpassa sig blir en viktig nyckel till framgång. Att HR-funktionen effektivt kan bidra till det strategiska arbetet kommer att vara av största vikt.

Strategic HR Excellence Program– Låt HR-frågorna ta plats i ledningsgruppen , riktar sig till dig som i din HR-roll vill utöka din verktygslåda inom strategi, ekonomiska samband, affärslogik och förståelse för hur HR kan arbeta mer framåtlutat för att vara en nyckel till sin organisations konkurrenskraft.

Att effektivt driva HR-frågor i ledningsgrupper

Strategic HR Excellence Program riktar sig till dig som befinner dig i HR-funktion och som antingen sitter med i, är på väg in i eller har ambitioner att framöver ta plats i ledningsgrupp, styrelse eller liknande beslutande organ för kommersiell organisation, kommun eller myndighet. Utbildningens byggstenar är:

  • Strategiska förutsättningar
    Nya strategiska förutsättningar och samtal i ledningsgruppen – hur kan vi säkerställa HR-perspektivet i verksamhetens övergripande strategier?
  • Förstå affären
    Att förstå affären – och att kunna tala om affären i finansiella termer.
  • Skapa förändringsvilja
    Att bygga och underhålla förändringsvilliga organisationer.

Läs mer och anmäl dig till Strategic HR Excellence Program

HR Excellence Academy

HR Excellence Academy är ett strategiskt samarbete mellan EFL Executive Education och Roi Rekrytering, som omfattar skarpa och framåtlutade utbildningar för personer i HR-funktion som vill ha verktygen för att ta ledarrollen i utvecklingen av HR-funktionens allt mer naturliga nyckelplats i organisationers konkurrenskraft. En bred palett av utbildningar kommer efter hand att tas fram, och samarbetet inleds med programmet Strategic HR Excellence Program som startar i november 2021.


 

Ladda gratis ner våra manualer

Rekrytering är ett hantverk, men om du har tid kan du sköta din rekrytering själv. Våra manualer är till stor hjälp. Skriv in din e-postadress så kan du ladda ner vilken manual du vill, gratis.