Bakgrundskontroller- ett effektivt och enkelt verktyg som förebygger felrekryteringar och ökar validiteten i rekryteringsprocessen