Konflikter på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis vara ett laddat ämne