ARBETSPSYKOLOGISKA TESTER

Ta stöd av tester i din rekrytering

För såväl rekrytering som utveckling av medarbetare och organisation, använder vi oss av arbetspsykologiska tester från den globala leverantören Aon’s Assessment Solutions, tidigare Cut-e.

Samtliga tester är:

  • Granskade och certifierade av det oberoende certifieringsorganet av Det Norske Veritas (DNV) och Buros, samt i enlighet med ITC.
  • mobilanpassade, innovativa och valida
  • tillgängliga på över 40 språk.

Genomförande och återkoppling till både kandidat och uppdragsgivare ingår.

Pris 
3 950 kr/test

6 900 kr/testpaket om 2-5 tester


Med stöd av arbetspsykologiska tester kan vi bl.a. erbjuda:

  • Skapa trygghet i att du valt rätt kandidat som har störst potential att lyckas i rollen.
  • Kartlägga vad som krävs för rollen samt mäta och validera om kandidaten har den kompetens, förmåga och färdigheter vilka rollen kräver
  • Fatta snabbare och tillförlitligare beslut om urval för att inte tappa toppkandidaterna
  • Ge uppdragsgivaren tydliga & konkreta ledstänger för att snabbt och effektivt kunna leda och coacha den nyanställde
  • Eliminera risken för diskriminering
  • Identifiera eventuella fallgropar som annars inte hade kommit fram.

Följande val av analyser och tester kan du komplettera dina processer med:

 
 

Ladda ner våra manualer gratis

Rekrytering är ett hantverk, men har du gott om tid klarar du mycket själv. Behöver du lite stöd är Roi Rekryterings manualer bra hjälp. Skriv in din mailadress och i nästa steg kan du välja manual att ladda ner kostnadsfritt.