Relationen mellan mentor och adept bör vara målinriktad, fokuserad och utvecklande