AUTOMATISERAD REKRYTERING

Rekrytera digitaliserat, professionellt och personligt med RecTech

Varannan rekryterande chef hinner inte med att rekrytera, fler än än 70% av kandidaterna efterfrågar en snabb, smidig och okomplicerad rekryteringsprocess. När tiden inte räcker till och kandidaternas krav ökar, kommer RecTech in. Senior rekryteringskompetens möter innovativ teknologi i framkant.


Vill du veta mer?


RecTech Solutions

Våra RecTech konsulter hjälper dig igång med en Automatiserad rekrytering.

Våra RecTech konsulter hjälper dig att:

  • Sätta upp Kravprofilen
  • Skriva en snygg och professionell annons
  • Sätta upp ansökningsformuläret med tillhörande automatiseringar
  • Sätta upp kandidatprofiler och frågeformulär med tillhörande triggers mot kandidater
  • Sätta upp kommunikationsmallar
  • Publicera annonsen på Sveriges största jobbsidor (Monster, BlocketJobb m.fl.)
  • Publicera målgruppsanpassad kampanj på sociala medier
  • Sätta upp digitala referenser
  • Erbjuda stöd och rådgivning under hela rekryteringen

Pris: 29 900 sek

Du kan luta dig tillbaka


Alla kandidater får snabb och smidig återkoppling med personlig kommunikation baserat på deras ansökan och svar. Du får en tidsbesparing på mer än 40% då automation och triggers smidigt slussar kandidaterna vidare i processen. När det är tid för intervjuer är du fullt påklädd med ett kompetensbaserat frågeformulär och bra underlag på respektive kandidat från både digitala referenser och arbetspsykologiska tester. Behöver du stöd, finns våra RecTech-konsulter alltid i bakgrunden.

 

Ladda ner våra manualer gratis

Rekrytering är ett hantverk, men har du gott om tid klarar du mycket själv. Behöver du lite stöd är Roi Rekryterings manualer bra hjälp. Skriv in din mailadress och i nästa steg kan du välja manual att ladda ner kostnadsfritt.