ONBOARDING

Rekryteringen är inte slut när anställningsavtalet är underskrivet

En lyckad onboardingprocess säkerställer inte bara en nöjd nyanställd, som får ett gott första intryck, det ökar även effektivitet av den nyanställde. Att ha saker och ting på plats, ge ett introdutionschema och lite struktur underlättar otroligt mycket.


Kontakta oss så berättar vi hur!


Onboardingprogram

Genom att erbjuda den nyanställda ett genomarbetat introduktionsprogram där vi tillsammans säkrar att denne kommer snabbt in i sin nya roll, så ökar du möjligheterna för er att lyckas tillsammans.

  • Genomförande och genomgång av personlighetsanalys av ny medarbetare och närmaste chef.
  • Beskrivning och genomgång av hur ny medarbetare på bästa sätt coachas och handleds, samt genomgång av kandidatens inlärningsförmåga (IQ-test - inlärningsförmåga).
  • Onboardingmanual samt Checklista som förberedelse inför jobbstart med aktivitet, tid och ansvarig.

Pris 14 900 kr
3-pack 29 900 kr
9 900 kr vid tillägg i pågående process, exempelvis Annonspaket

 

Ladda ner våra manualer gratis

Rekrytering är ett hantverk, men har du gott om tid klarar du mycket själv. Behöver du lite stöd är Roi Rekryterings manualer bra hjälp. Skriv in din mailadress och i nästa steg kan du välja manual att ladda ner kostnadsfritt.