OMSTÄLLNING & AVVECKLING

Vi hjälper dig med omställningsprocessen - på dina villkor

Organisationer förändras över tid, ibland snabbare än förväntat och för att hinna med utvecklingen kan omställning vara det enda alternativet. En omställning kan se ut på många olika sätt och hur man genomför sin omställningsprocess har stor inverkan på företagets varumärke och employer brand. En framgångsrik genomförd omställning kan skapa nya möjligheter för verksamheten. Vi besitter flerårig erfarenhet och kompetens inom området och vi hjälper er att lyckas med omställningsarbetet.


Omställning - Enkel

Medarbetare/chef får konkret och tydlig feedback för att snabbt kunna komma vidare på egen hand.

 • Kompetensanalys
 • Genomgång & feedback på CV, Personligt brev och Digital profil (ex. LinkedIn, Facebook)
 • Progressiv och aktivitetsstyrd coaching
  (2 x 60 min)
 • Upprättande av handlingsplan för att ta nästa steg på egen hand

Investering: 7 900 kr

Omställning - Plus

Medarbetare / chef får konkret feedback, handfasta verktyg samt fördjupad individanpassad coaching för att snabbt komma till önskat läge.

 • Fördjupad analys av kompetens, förmåga och erfarenheter
 • Progressiv och aktivitetsstyrd coaching (3 x 90 min)
 • Case-baserad intervjuteknik & intervjuträning
 • Upprättande av handlingsplan

Investering: 17 900 kr
Omställning - Executive

Förutom konkreta verktyg, fördjupad feedback och individanpassad coaching , får medarbetare / chef också kraftfull case-baserad träning för att stärka hens intervju- och presentationstekniker.

 • 360-analys av kompetens, förmåga och erfarenheter
 • Relevanta assessmenttester (personlighet, förmågor och motivation/drivkrafter)
 • Progressiv och aktivitetsstyrd coaching (6-8 x 90 min)
 • Case-baserad intervjuteknik & intervjuträning
 • Rörelseorienterad metodik relaterat beslut- och målsättning samt handlingsplan
 • Nätverk & näringslivskontakter

 

Investering: Offertbaserad

 

Ladda gratis ner våra manualer

Rekrytering är ett hantverk, men om du har tid kan du sköta din rekrytering själv. Våra manualer är till stor hjälp. Skriv in din e-postadress så kan du ladda ner vilken manual du vill, gratis.