SECOND OPINION & REFERENSTAGNING

Snubbla inte på slutlinjen!

När man rekryterar i egen regi är det ibland svårt att vara helt objektiv. Därför kan vi stötta dig med en Second Opinion eller Referenstagning. Läs mer nedan eller kontakta oss


Kontakta oss så berättar vi hur!


Second Opinion

Du får ett kompletterande perspektiv på en kandidat som du är intresserad av. Alternativt får du en trygghet på att er egen bedömning av kandidaten var riktig. Vi delger gärna vår objektiva syn på din kandidat.

Detta ingår:

  • Djupintervju
  • Arbetspsykologiska tester (Aon Assessment)
  • Referenstagning (intervju av upp till tre personer med arbetsrelation till kandidaten)
  • Skriftlig sammanställning, muntlig återkoppling och bollplank

Pris 14 900 kr
9 900 kr vid tillägg i pågående process, exempelvis Annonspaket

Referenser

Vi rekommenderar alltid att referenser tas innan anställning. Det går utmärkt att be om just de referenser du är intresserad av, vilka kan skilja sig från de som kandidaten annars valt att delge. Om du inte har tid eller känner dig bekväm med att ta referenserna själv så hjälper vi dig.

Detta ingår:

  • 2-3 referenssamtal
  • Skriftlig sammanställning
  • Muntlig återkoppling och bollplank

Pris 3 900 kr

 

Ladda ner våra manualer gratis

Rekrytering är ett hantverk, men har du gott om tid klarar du mycket själv. Behöver du lite stöd är Roi Rekryterings manualer bra hjälp. Skriv in din mailadress och i nästa steg kan du välja manual att ladda ner kostnadsfritt.