TILLÄGGTJÄNSTER

Tilläggstjänster när du ska rekrytera

När du är igång med en rekrytering kan det hända att du behöver extra hjälp, därför erbjuder vi tilläggstjänster som du kan komplettera med efter behov.

Onboardingprogram

Genom att erbjuda den nyanställda ett genomarbetat introduktionsprogram där vi tillsammans säkrar att denne kommer snabbt in i sin nya roll, så ökar du möjligheterna för er att lyckas tillsammans.

 • Genomförande och genomgång av personlighetsanalys av ny medarbetare och närmaste chef.
 • Beskrivning och genomgång av hur ny medarbetare på bästa sätt coachas och handleds, samt genomgång av kandidatens inlärningsförmåga (IQ-test - inlärningsförmåga).
 • Onboardingmanual samt Checklista som förberedelse inför jobbstart med aktivitet, tid och ansvarig.

Pris 14 900 kr
3-pack 29 900 kr 
9 900 kr vid tillägg i pågående process, exempelvis Annonspaket

Analyser och Tester

Följande val av analyser och tester kan du komplettera dina processer med:

 • Personlighet & egenskaper (Adept-15 / Shapes, Aon's Assessment Solutions)
 • Logisk & kognitiv kapacitet/förmåga (Scales, Aon's Assessment Solutions)
 • Motivation, drivkraft & värderingar (Views, Aon's Assessment Solutions)

Genomförande och återkoppling till både kandidat och uppdragsgivare ingår.

Pris
3 950 kr/test
6 995 kr/ testpaket

Referenser

Vi rekommenderar alltid att referenser tas innan anställning. Det går utmärkt att be om just de referenser du är intresserad av, vilka kan skilja sig från de som kandidaten annars valt att delge. Om du inte har tid eller känner dig bekväm med att ta referenserna själv så hjälper vi dig.

Detta ingår:

 • 2-3 referenssamtal
 • Skriftlig sammanställning
 • Muntlig återkoppling och bollplank

Pris 3 900 kr

Second Opinion

Du får ett kompletterande perspektiv på en kandidat som du är intresserad av. Alternativt får du en trygghet på att er egen bedömning av kandidaten var riktig. Vi delger gärna vår objektiva syn på din kandidat.

Detta ingår:

 • Djupintervju
 • Arbetspsykologiska tester (Aon Assessment)
 • Referenstagning (intervju av upp till tre personer med arbetsrelation till kandidaten)
 • Skriftlig sammanställning, muntlig återkoppling och bollplank

Pris 14 900 kr
9 900 kr vid tillägg i pågående process, exempelvis Annonspaket

 

Ladda ner våra manualer gratis

Rekrytering är ett hantverk, men har du gott om tid klarar du mycket själv. Behöver du lite stöd är Roi Rekryterings manualer bra hjälp. Skriv in din mailadress och i nästa steg kan du välja manual att ladda ner kostnadsfritt.