Den moderniserade arbetsrätten och dess kärnfrågor presenterades på HR-Forum

november 17, 2020