Effektivt teamarbete det övergripande, temat på senaste HRFORUM