Jobbar
Roi Rekrytering

Sveriges bästa B2B företagsbloggar 2016 HR och Rekryteringsbloggen

   Håll dig uppdaterad kring trenderna inom HR och få nyttiga tips och rådgivning kring   allt som rör HR och rekrytering. Vår blogg har även blivit utnämnd till en av Sveriges bästa företagsbloggar 2016!

HRFORUM: Fördelarna med en förankrad hälsostrategi

23 apr 2018 - 11:55
HRFOPUM change management roi rekrytering
En långsiktig hälsostrategi blir en avgörande konkurrensfördel i framtidenDe flesta arbetsgivare genomför punktinsatser för att främja medarbetarnas hälsa, men få har en långsiktig och förankrad hälsostrategi. Med tanke på att tempot på många håll i arbetslivet är högt och att hälsofrämjande åtgärder även kan ge positiva psykologiska och kognitiva effekter så bör fler arbetsgivare formulera en hälsostrategi. Det anser förändringskonsulten och hälsoinspiratören Micael Larsen, som föreläste på HRFORUM i Stockholm i april.Hälsofrämjande åtgärder och fysisk aktivitet genererar positiva fysiologiska effekter hos medarbetarna.–Forskning visar att hälsofrämjande åtgärder inte bara genererar positiva fysiologiska effekter hos medarbetarna. Regelbunden aktivitet kan exempelvis också främja det psykologiska och kognitiva välbefinnandet, vilket i sin tur kan öka produktiviteten och kreativiteten samt ge en förbättrad motståndskraft mot stress. På HRFORUM talade jag kring fördelarna med en hälsostrategi och gav även tips på hur den kan formuleras och genomföras, säger Micael Larsen.Engagera ledningen för att lyckasFör att lyckas med en hälsostrategi är det, enligt Micael Larsen, avgörande att engagera ledningen och förankra satsningen i ledningsgruppen, involvera medarbetarna vid rätt tidpunkt samt att det finns tillräckligt med tid och resurser avsatta för ett strategiskt helhetsgrepp på verksamhetens hälsofrämjande arbete. Det gäller även att vara långsiktig, att skapa förändring tar tid. Hälsostrategin behöver också stöttas upp med policydokument och liknande.Ledningen måste föregå med gott exempel –Det är viktigt att ledningen föregår med gott exempel och att satsningen är långsiktig. Efter föreläsningen hade jag en dialog med deltagarna kring deras erfarenheter av strategiskt hälsofrämjande arbete, de fick dela med sig av hur de jobbar med hälsostrategier och vad hälsa är för dem. Jag är övertygad om att en hälsostrategi kommer att utvecklas till en allt viktigare konkurrensfördel för alla typer av verksamheter framöver, säger Micael Larsen. Vad är HRFORUM?Roi Rekryterings H RFORUM har ett öppet och avslappnat klimat. Vi tar upp aktuella ämnen för dig som arbetar med HR, rekrytering och ledarskap. Vi tar in externa föreläsare som ger oss inspiration, nya kunskaper och erfarenheter. Vi diskuterar och delar med oss av våra erfarenheter och inspirerar varandra. Dessutom skapar vi nya relationer i gruppen. Delta i HRFORUM och få en unik möjlighet att höra hur andra inom HR har det. Ta chansen och knyt nya kontakter, bli inspirerad av andras erfarenheter, dela med dig av dina och lyssna till intressanta föreläsareHar du frågor om HRFORUM så kontakta oss på 0770 110 177 eller maila på info@roirekrytering.se.    

HRFORUM april: Change Management

17 apr 2018 - 12:20
HRFORUM
Framgångsrikt förändringsarbete kräver hängivenhet och tålamodFörmågan att driva framgångsrikt förändringsarbete blir allt mer avgörande för framtidens företag. Samtidigt misslyckas de flesta förändringsprojekt på företag, ofta på grund av att man inte avsätter den tid, de resurser och det engagemang som krävs för att lyckas. Det anser Paul Übelacker, som arbetar på företaget BE it. Han föreläste på HRFORUM i Malmö i april.–Hela samhället, branscher och enskilda företag genomgår för närvarande omfattande förändringar i ett högt tempo. Det innebär att företag och dess medarbetare i framtiden behöver bli bättre på att lära nytt och göra om, man behöver skapa lärande och ständigt föränderliga organisationer. Temat för min föreläsning var just framgångsrikt förändringsarbete och utmaningarna i att förändra de normer som driver medarbetare i deras dagliga arbete, säger Paul Übelacker.Förändringsledning är ett komplext områdeHan betonar att förändringsledning är ett komplext område som ställer höga kompetenskrav. Trots det genomförs många förändringsprojekt i organisationer av medarbetare som saknar rätt förutsättningar, exempelvis den tid, kompetens och uthållighet som krävs för att lyckas.–Under föreläsningen tittade vi på en etablerad modell för förändringsarbete som fortfarande marknadsförs av Harvard Business Review. Den kan företag ha som stöd i förändringsarbete, men man behöver också vara beredd att lägga ner den tid och energi som krävs och arbeta betydligt mer professionellt och strukturerat för att verkligen lyckas, säger Paul Übelacker.Förändra normerEn av de största utmaningarna med förändringsarbete är just att det är svårt att förändra de normer som styr medarbetare i deras dagliga arbete. De förändras inte med en inspirationsföreläsning utan med ett långsiktigt och hängivet arbete som ofta kräver mycket tålamod.–Det finns inga quick fixes på det här området. Min målsättning med föreläsningen var att ge deltagarna tankeställare kring vad som krävs för att lyckas med förändringsarbete. Jag föreläste i en halvtimme, därefter fick deltagarna diskutera sina erfarenheter av förändringsarbete i smågrupper, vilket var mycket uppskattat, säger Paul Übelacker.  Vad är HRFORUM?Roi Rekryterings H RFORUM har ett öppet och avslappnat klimat. Vi tar upp aktuella ämnen för dig som arbetar med HR, rekrytering och ledarskap. Vi tar in externa föreläsare som ger oss inspiration, nya kunskaper och erfarenheter. Vi diskuterar och delar med oss av våra erfarenheter och inspirerar varandra. Dessutom skapar vi nya relationer i gruppen. Delta i HRFORUM och få en unik möjlighet att höra hur andra inom HR har det. Ta chansen och knyt nya kontakter, bli inspirerad av andras erfarenheter, dela med dig av dina och lyssna till intressanta föreläsareHar du frågor om HRFORUM så kontakta oss på 0770 110 177 eller maila på info@roirekrytering.se. 

Uppskattat GDPR-tema på HRFORUM i mars

21 mar 2018 - 07:27
HRFORUM RoiRekrytering
På HRFORUM i mars föreläste Jens Kinnander, partner och advokat på Advokatfirman Delphi. Tillsammans med sin kollega My Becher pratade de om den nya dataskyddsförordningen GDPR. På föreläsningen presenterades de regler och några särskilda situationer som är mest relevanta utifrån ett HR-perspektiv.– GDPR börjar gälla i den 25 maj och är därför ett väldigt aktuellt ämne just nu. Alla företag och organisationer arbetar med att anpassa sig efter reglerna och därför är kunskapstörsten stor. Detta tycker vi självklart är roligt. Det gjorde också att vi valde just GDPR som tema för vår föreläsning, säger Jens Kinnander.Jens Kinnander och hans kollega tog specifikt upp frågan om hur personuppgifter får hanteras i relation till fackförbund, eftersom fackförbunden ofta vill ha information om anställda. Andra frågor de tog upp var exempelvis hur arbetsgivare får hantera anställdas uppgifter om rehabilitering och hur arbetsgivarna kan arbeta med kompetensdatabaser.–Lagstiftningen är ju generellt sträng så det behövs en giltig grund för behandlingen och all behandling av personuppgifter behöver begränsas i möjligaste mån, säger Jens Kinnander.Så börjar du med GDPRHans tips till organisationer är att tillsätta en projektgrupp internt och involvera och engagera medarbetare. Alla behöver också en grundutbildning om de nya reglerna, vilket också blir nödvändigt för att kunna göra en bra inventering av den hantering av personuppgifter som görs i företaget. Just inventeringen är väldigt viktig, kvalitén på inventeringen blir viktig för att det fortsatta arbetet ska bli bra och rätt.Vad tyckte ni om HRFORUM? –Vi fick ett väldigt positivt gensvar från deltagarna. De var engagerade och ställde många kloka och genomtänkta frågor. Det blev många spännande diskussioner eftersom de situationer vi gick in på också var aktuella för deltagarna. Jag hoppas att deltagarna tog till sig att GDPR faktiskt inte är så komplicerat. I praktiken kan man fokusera på några få huvudprinciper som är viktigast och jobba med ett krav i taget. Det blir lätt rörigt om man försöker tillgodogöra sig och tillämpa alla krav enligt GDPR på en gång, säger Jens Kinnander.Visste du att..Jens och hans kollegor på Dephi erbjuder seminarium och workshop på plats hos företag och säkrar upp att ni får inventeringslistor och åtgärdslistor för att komma igång med GDPR till ett fast pris? Ta kontakt med Jens direkt för mer information! Du når honopm på 0709 99 10 20 eller E-post:Jens.Kinnander@delphi.se. Läs gärna mer om Delphi på www.delphi.seLär dig mer om GDPR på i REKRYTERINGSAKADEMIVisste du att du kan gå en webbutbilding i GDPR och rekrytering på RekryteringsAkademin? Läs mer här!Vad är HRFORUM?Roi Rekryterings´s HRFORUM har ett öppet och avslappnat klimat. Vi tar upp aktuella ämnen för dig som arbetar med HR, rekrytering och ledarskap. Vi tar in externa föreläsare som ger oss inspiration, nya kunskaper och erfarenheter. Vi diskuterar och delar med oss av våra erfarenheter och inspirerar varandra. Dessutom skapar vi nya relationer i gruppen. Delta i HRFORUM och få en unik möjlighet att höra hur andra inom HR har det. Ta chansen och knyt nya kontakter, bli inspirerad av andras erfarenheter, dela med dig av dina och lyssna till intressanta föreläsare.Har du frågor om HRFORUM så kontakta oss på  0770 110 177 eller maila på info@roirekrytering.se.

REKRYTERINGSAKADEMIN - kostnadsfria webbaserade utbildningar

15 feb 2018 - 13:56
Rekryteringsakademin roi rekryteirng
I höstas lanserade Roi Rekrytering, REKRYTERINGSAKADEMIN – en utbildningsplattform med syfte att utbilda inom rekrytering. REKRYTERINGSAKADEMIN erbjuder kostnadsfria webbaserade utbildningar där du kan fördjupa dina kunskaper kring rekryteringens grunder, Sociala medier och inte minst GDPR och hur detta påverkar din rekryteringsprocess.REKRYTERINGSAKADEMIN publicerar löpande nya utbildningar, vårens lansering är hur du rekryterar med hjälp av Kompetensbaserad rekrytering. Vill du veta mer? Besök rekryteringsakademin.seOm REKRYTERINGSAKADMINREKRYTERINGSAKADEMIN är en del av Roi Rekrytering och vänder sig till dig som vill fördjupa ditt kunnade inom rekrytering och dess kringliggande områden. Akademin är kostnadsfri, vars syfte är att öka kunskapen kring rekrytering. Använd den med fördel internt för HRchefer, Vd, linjechefer eller rekryteringsansvariga.Har du frågor eller funderingar så kontakta oss direkt nedan eller på växel: 0770 110 177 

Vårens första HRFORUM: Konflikthantering på jobbet

14 feb 2018 - 11:25
HRFORUM Roi Rekrytering
På HRFORUM i februari föreläste Jehoshua Kaufman, leg psykolog, leg psykoterapeut och författare till böckerna ”I huvudet på en chef” och ” Kränkande särbehandling- vad kan chefen göra”, bägge böckerna utgivna av Liber.  Dagens tema var konflikthantering på jobbet och Jehoshua Kaufman delade med sig av konkreta råd kring hur konflikter kan lösas på ett framgångsrikt sätt.– Konflikter förekommer på de allra flesta arbetsplatser men man kan, med relativt enkla medel, få människor att fokusera på gemensamma mål och bryta onda cirklar av anklagelser och motanklagelser. På HRFORUM presenterade jag en konkret modell för just konflikthantering på jobbet, säger Jehoshua Kaufman.I teorin är i princip alla överens om hur man bör agera för att lösa konflikter på arbetsplatsen, men i praktiken försöker en medarbetare ofta agera medlare. Det är, enligt Jehoshua Kaufman, dömt att misslyckas eftersom det bara leder till fler anklagelser och motanklagelser.– Medlaren fokuserar ofta på att försöka reda ut vad som hänt och vem som gjort vad, men det bidrar inte till något konkret resultat och gör inte att konflikten närmar sig en lösning. Man bör istället sätta sig ner med de individer som är involverade i konflikten och fokusera på vad de behöver göra för att få samarbetet att fungera bra framöver. För att lösa konflikter på jobbet är det nödvändigt att ha ett framåtblickande fokus, säger Jehoshua Kaufman.Tydliga strategier och handlingsplaner Han betonar vikten av att följa upp den inledande dialogen efter två och gärna även efter fyra veckor. Uppföljningen bör fokusera på hur väl de inblandade personerna lyckats följa de mål som formulerats. Målen i konflikthantering skiljer sig inte från andra sätt att arbeta med mål. Hur ska vi konkret göra för att samarbetet ska fungera, hur kan var och en ta ansvar för att göra sin del och hur ska vi bete oss när vi samarbetar.– För att hantera jobbrelaterade konflikter på ett framgångsrikt sätt krävs tydliga strategier och handlingsplaner. Det finns konkreta strategier för hur konflikter bör hanteras på bästa sätt. Organisationer som har ett samarbetsfokus och kan bibehålla detta i konflikthanteringen  kan eliminera konflikter redan på ett tidigt stadium när de dyker upp nästa gång, säger Jehoshua Kaufman.Här kan du ladda ner presentationen som Jehoshua hade under sin föreläsning.MOBBING-KRÄNKNINGAR- Upptäcka, utreda och hanteraVisste du att den 2 mars håller Jehoshua ett Praktiskt halvdagsseminarium kring Mobbning och kränkningar på arbetsplasten- vill du veta mer? Klicka då härMissade du chansen att köpa boken? Du hittar den härJehoshua Kaufman når du enklast på malmofamiljekonsulter.se eller 0733427238 Vad är HRFORUM? Vårt HRFORUM har ett öppet och avslappnat klimat. Vi tar upp aktuella ämnen för dig som arbetar med HR, rekrytering och ledarskap. Vi tar in externa föreläsare som ger oss inspiration, nya kunskaper och erfarenheter. Vi diskuterar och delar med oss av våra erfarenheter och inspirerar varandra. Dessutom skapar vi nya relationer i gruppen!Delta i HRFORUM och få en unik möjlighet att höra hur andra inom HR har det. Tag chansen och knyt nya kontakter, bli inspirerad av andras erfarenheter, dela med dig av dina och lyssna till intressanta föreläsare.Har du frågor om HRFORUM så kontakta oss på  0770 110 177 eller maila på info@roirekrytering.se.

Therese, stärker upp kontoret och bjuder in till skratt

13 feb 2018 - 08:19
Therese Azselius Roi Rekrytering
Roi Rekrytering växer och vi är nu glada att presentera vår nya kundansvariga Therese Afzelius. Therese bidrar starkt med sin erfarenhet, säljkompetens och nätverk, men också med mycket humor och skratt.Hur kommer det sig att du hamnade på Roi Rekrytering?Jag träffade Niclas Wate som är vår VD via ett yrkesnätverk för flera år sedan. En affärsrelation växte fram. Efter några år kände vi båda två att våra synsätt i affärer var väldigt lika och jag anslöt till Roi Rekrytering.Vad var det som lockade?Företagets värderingar rimmade väldigt väl med mina. Många företag pratar om kundfokus, långsiktiga relationer och transparens. Men här känner jag verkligen att jag får arbeta efter just de ledorden. Det genomsyrar allt vi gör och det känns väldigt bra för mig.Vad har du för förväntningar på tjänsten?Att jag ska få möjlighet att göra skillnad i en ganska stelbent bransch. Jag vill visa våra kunder och samarbetspartners att det inte behöver vara varken dyrt eller krångligt att rekrytera. Jag tror att jag kommer utvecklas mycket genom att få hjälpa företag i olika branscher, se dom växa och bli framgångsrika.Vill du berätta lite mer om din bakgrund?Jag har en bred bakgrund, men alltid arbetat med kundservice och försäljning. Läst bland annat företagsekonomi och juridik på högskolan. De sista 15 åren har jag arbetat som Fastighetsmäklare med komplex tjänsteförsäljning och som kontorschef.Vad gör du när du inte arbetar?Då är jag med min familj och med vänner. Jag och min man har två barn, hund, villa och Volvo, *skrattar* så det är fullt upp. Älskar att laga mat och baka och dricka gott vin. Vi försöker komma ut i skog och natur så ofta vi kan, men vi njuter också av att vara hemma och påta i trädgården.Hur skulle din närmsta vän beskriva dig med 3 ord?Positiv, långsiktig och modigVarmt välkommen till Roi Rekrytering Therese! Vill du komma i kontakt med Therese?

HRbloggen

Ange din e-postadress så får du ett automatiskt mejl när ett nytt blogginlägg publiceras

Tack för din registrering!

Sök
  Äldre inlägg
  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - kostnadsfritt!

  Ladda ner vår Rekryteringsmanual - helt kostnadsfritt!

  Många faktorer måste stämma för att en rekrytering ska bli bra. Vi har sammanställt våra erfarenheter och tips i en manual som hjälper dig att undvika misstagen.

  Ange din e-postadress och ladda ner Rekryteringsmanualen kostnadsfritt.
  Hämta rekryteringsmanualen